Financial statements

 

Godina                                                                                                                      Izjava
2021.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2021-tu godinu sa mišljenjem revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d za 2021 godinu
3. Odluka Nadzornog Odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d za 2021 godinui Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
4. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2021 godinu 
     
2020.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2020-tu godinu sa mišljenjem revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d za 2020 godinu
3.  Odluka Nadzornog Odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d za 2020 godinui Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
4.  Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2020 godinu 
 

2019.
  1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2019-tu godinu sa mišljenjem revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d. za 2019. godinu
3. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d. za 2019. godinu i Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d. za 2019. godinu
 
2018.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2018-tu godinu sa mišljenjem revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d za 2018. godinu
3. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d za 2018 godinu i Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2018 godinu
 
2017.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d- a za 2017 -tu godinu sa mišljenjima revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d  za 2017 godinu
3. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2017 godinu
4. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d za 2017 godinu i Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
 
2016.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2016 - tu godinu sa mišljenjima revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d za 2016 godinu
3. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2016 godinu
4. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva TEHNOMONT d.d za 2016 godinu i Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti

 
2015.   1. Revidirani godišnji financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2015 godinu sa mišljenjima revizora i bilješkama
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva TEHNOMONT d.d za 2015 godinu
3. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2015 godinu
4. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjih financijskih izvjšća društva TEHNOMONT d.d za 2015 godinu i Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave o uporabi dobiti
 
2014.   1. Godišnje financijsko izvješće i izvješće revizora za 2014 godinu
2. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d za 2014 godinu
 
2013.   1. Revidirani financijski izvještaj TEHNOMONT d.d-a za 2013- tu godinu sa mišljenjem revizora, Bilješkama, i Godišnjim izvješćem Uprave o stanju Društva
2. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova društva TEHNOMONT d.d za 2013 godinu
 
2012.   1. Godišnje financijsko izvješće i izvješće revizora za 2012. godinu
2. Izvješće Nadzornog Odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2012 godinu
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012 godinu
 
2011.   1. Nekonsolidirani revidirani financijski izvještaj za 2011
2. Konsolidirani revidirani godišnji financijski izvještaj za 2011
 
2010.   1. Godišnji nekonsolidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
2. Godišnji konsolidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
3. Godišnji nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
4. Godišnji konsolidirani nerevidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
5. Godišnji nekonsolidirani revidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
6. Godišnji konsolidirani revidirani financijski izvještaj poduzetnika za 2010 godinu
 
2009.   1. Godišnji nekonsolidirani financijski izvještaj poduzetnika za objavu eksternim dionicama za 2009
2. Godišnji konsolidirani financijski izvještaj poduzetnika za objavu eksternim dionicama za 2009
3. Konsolidirani financijski izvještaj za 2009
4. Nekonsolidirani i konsolidirani revidirani financijski izvještaj za 2009
 
2008.   1. Godišnje financijsko izvješće TEHNOMONT d.d za 2008