Zavarivanje i standardi zavarivanja

 

Radi povećanja konkurentnosti i brzine u poslovnim proizvodnim procesima kupljen je stroj za impulsno zavarivanje. Bitna karakteristika tog stroja jest da su promjene struje brže i značajne što rezultira boljem i kvalitetnijem zavaru.

 

Naime, prolaskom struje kroz vodič stvara se magnetsko polje određenog intenziteta. Impulsno zavarivanje se većinom primjenjuje za zavarivanje tanjih materijala jer se postiže bolja kontrola unosa topline i prijenosa materijala bez pregorijevanja osnovnog materijala. Zbog nižeg unosa topline manje su i deformacije te olakšana je kontrola taline u prisilnim položajima zavarivanja

Ujedno, pogon je prije 5 godine certificiran za izvođenje zavarivačkih radova po HRN EN 1090-1 i 1090-2 normi za razinu EXC2 te nedavno za razinu EXC3. Svrha navedenih  normi je postizanje pouzdanih informacija u vezi samih svojstva proizvoda, odnosno time se utvrđuje  pouzdanost proizvoda, poboljšanje i kvaliteta samih proizvoda, te su takvi proizvodni  ravnopravni svim drugim proizvodima koji se nalaze na europskom tržištu.  Sama važnost proizvodne dokumentacije, kao i svojstva proizvoda neophodna su zbog osiguranja same kvalitete proizvoda
 
Osposobljeni smo sljedećim klasama izvedbe:

 EXC 1

  •  vrijedi  za  građevinske  objekte, noseće konstrukcije i građevinske  elemente.

 
EXC2:

  • statički i dinamički opterećeni dijelovi ili čelične noseće konstrukcije do klase čvrstoće S700, koje nisu dodijeljene klasama izvedbe EXC1, EXC3 i EXC4


EXC3:
Ovoj klasi izvedbe pripadaju statički ili dinamički opterećeni građevinski  elementi ili čelične nosive konstrukcije do klase čvrstoće S700, u koje se ubrajaju:

   veliko površinske krovne konstrukcije stadiona/mjesta za okupljanje
   zgrade s više od 15 katova,
   statički opterećeni otvori kod intenzivnog volumena istjecanja,
   dinamički opterećeni nosivi objekti ili njihovi konstrukcijski dijelovi:
   cestovni mostovi,
   željeznički mostovi,
   tornjevi npr.nosači antena
   dizalice
   cilindrični tornjevi poput dimnjaka.

 Klasa izvedbe EXC 3 vrijedi i za ostale usporedbene konstrukcije i konstrukcijske elemente.