POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

 

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 26. listopada 2023. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

U prilogu:
- poziv
- prijava i punomoć