Antikorozivna zaštita

 

Kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcije te se sa dobrom izvedenom zaštitom produljuje njen uporabni  vijek.
 

Čelik kao materijal najčešće se primjenjuje kod izrade konstrukcija raznih oblika i različite namjene.
S obzirom da je čelik osjetljiv na koroziju potrebno ga je kvalitetno zaštititi kako ne bi došlo do iste, te time se sprječava da dođe do  dodatnih troškova održavanja i povećava se vijek trajanja proizvoda. Prilikom odabira odgovarajućeg sustava premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozivnog djelovanja potrebno je uzeti u obzir niz čimbenika kako bi se osigurala dugotrajnost projekta.
U našem poslovanju mi brinemo o sljedećim čimbenicima:

  • Korozivnost okoliša
  •  
Bitan čimbenik kod odabira sustava premaza je korozivnost okoliša:vlažnost, temperatura, UV zračenja i ostala oštećenja samo su neki od faktora koji se uzimaju u obzir kod pripreme površine.
  • Tražena trajnost sustava premaza
  •  
Vijek trajanja sustava premaza je pretpostavljeni vremenski protok od trenutka prvog nanošenja do prvog održavanja. ISO 12944 specificira tri vremenska okvira koji kategoriziraju trajnost:
TRAJNOST PREMAZA
   
Niska - L 2 do 5 godina
Srednja - M 5 do 15 godina
Visoka - H Više od 15 godina
 
  • Planiranje postupka nanošenja premaza
  •  
Kod ove faze potrebno je obratiti pozornost na dinamiku i radne faze izvođenja konstrukcija kako bi se predvidjelo vrijeme nanošenja premaza te potrebno vrijeme sušenja. Naša praksa je da se temeljni i završni premazi izvode u hali, dok se eventualni popravci izvode nakon montaže kako bi se u potpunosti zaštitio konačni proizvod. Priprema površine čeličnih elemenata važan je faktor za postizanje trajnosti zaštitnog sustava.
Pripremu površine potrebno je pravilno izvesti i obuhvaća sljedeće radnje:

 
  • Uklanjanje svih nečistoća ( masti, ulja, soli)
  • Čišćenjem četkama
  • Pjeskarenje i sačmarenje površina
 
Ispitivanje i kontrola kvalitete zaštite od korozije
 
Kontrola kvalitete je proces koji mora biti prisutan kroz čitavo razdoblje izvođenja čelične konstrukcije. Osim vizualne kontrole potrebno je utvrditi ostale okolišne uvjete ( temperatura zraka, površine, vlažnost zraka) te provesti kontrolu pripreme premaza ( miješanje komponenata i slično ) Prionjivost je svojstvo premaza da prione na prethodni premaz i površinu i kontrola je obavezna prema HR EN 2409 nakon otvrdnjavanja prvog sloja. Obzirom da prionjivost premaza primarno utječe na kvalitetu zaštite površine ( shodno tome i na duži vijek trajanja zaštite) vrlo je bitna u procesu zaštite čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza. Svi parametri koji se kontroliraju i ispituju moraju biti u skladu sa radnom specifikacijom i uputama proizvođača.
 
 


Naš poslovni uspjeh temelji se i na kvalitetnoj antikorozivnoj zaštiti metalnih konstrukcija, postrojenja, opreme, pjeskarenja i bojenja koji su u skladu sa svim zakonskim propisima i tehničkim normama.

Dajemo sve od sebe  kako bi se što više približili potrebama i željama sadašnjih i budućih klijenata; svojom kvalitetom rada i usluga, poštivanjem ugovora i rokova te njegujemo dugoročne partnerske odnose.