Brod za prijevoz putnika, bicikala i motocikala

 

                                             Osnovne Karakteristike broda su:
                                             Ukupna dužina. LOA                      32,90 m
                                             Širina broda, B            10.20 m
                                             Gaz, D             1,95 m
                                             Snaga porivnih strojeva            2 x 294 kW
                                             Brzina              9,85 čv
                                             Broj putnika             300