Naslovnica

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
U Trondheimu, Norveška dana 15.02.2017. potpisan je novi ugovor za gradnju 1 + 1 radnog broda za norveška ...
U Trondheimu, Norveška potpisan je novi ugovor za gradnju 24 m radnog broda za norveška ribogojiliš...
Dana 21.12.2016.g. obavljena je primopredaja 25 m aluminijskog Patrolnog broda naručitelju, Ministarstvu unutarnjih...
Dana 04.10.2016.g. porinut je u brodogradilištu Tehnomont, 25m aluminijski patrolni brod za naručitelja Mini...
U Puli, dana 26.08.2016.g. izvršena je primopredaja novogradnje broj 101 – još jednog broda u serij...
Primopredaja 24 m Radnog broda za ribogojilišta, Gr. 100, izvršena je u Puli dana 14.06.2016.g. Ime brod...