Naslovnica

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
Predmet nabave: Visoko precizna totalna mjerna stanica sa opremom za rad. Prilozi: Poziv na dostavu ponuda 06.02.2020....
Dana 19.12.2019. godine u Tehnomont - Brodogradilištu Pula potpisan je Ugovor o projektiranju i gradnji putni...
U ponedjeljak, 30.09.2019.  u TEHNOMONT Brodogradilištu Pula d.o.o., održano je porinuće Gradnje b...
U Trondheimu, Norveška potpisan je još jedan ugovor za gradnju 1+1 24 m radnog broda za norveška ri...
U Trondheimu, Norveška dana 08.04.2019. potpisan je novi ugovor za gradnju 1 radnog broda za norveška ...
Dana 09.01.2019.g. obavljena je primopredaja Gr.107, 20 m Ribarice za Norveškog naručitelja. Brod je dug 21 ...