Naslovnica

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
Bočnoporinuće Tehnomontove Gr. 108 - 24 m Radnog Broda za norveška ribogojilišta, obavljeno je u...
Porinuće21 m Ribarice za norveškog naručitelja, Tehnomontova Gr. 107,obavljeno je u brodogradili&scaron...
U Puli, dana 18. srpnja 2018. obavljena je službena primopredaja 15x12m Servisnog katamarana „AQUA SUPPORTER"...
U Puli, dana 06. svibnja 2018. obavljena je službena primopredaja 15x12 m Servisnog katamarana „SULEFJORD&l...
UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom...