Naslovnica

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  U Tehnomont Brodogradilištu Pula počeo je rad na projektu Ribarskog broda za koji je ugovor potpis...
Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. ima potrebu za većim brojem radnih mjesta zavarivači, brodom...
Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2017. godine s p...
U Trondheimu, Norveška dana 15.02.2017. potpisan je novi ugovor za gradnju 1 + 1 radnog broda za norveška ...
U Trondheimu, Norveška potpisan je novi ugovor za gradnju 24 m radnog broda za norveška ribogojiliš...
Dana 21.12.2016.g. obavljena je primopredaja 25 m aluminijskog Patrolnog broda naručitelju, Ministarstvu unutarnjih...