Novosti
Bočnoporinuće Tehnomontove Gr. 108 - 24 m Radnog Broda za norveška ribogojilišta, obavljeno je u brodogradilištu 10. studenog 2018. Dužina preko svega: 23,98 m Širina:11,20 m Gaz:2,80 m Brzina:11 kn Mat ...
Porinuće21 m Ribarice za norveškog naručitelja, Tehnomontova Gr. 107,obavljeno je u brodogradilištu 20. rujna 2018. Gr.107 projektirana je na način da može izdržati najzahtjevnija mora na svijetu, te ima stabil ...
Oglas u prilogu.pdf ...
U Puli, dana 18. srpnja 2018. obavljena je službena primopredaja 15x12m Servisnog katamarana „AQUA SUPPORTER" za opskrbu ribogojilišta,Tehnomontova Gr.106 Nakon primopredaje brod je ukrcan na transportni brod koji će ga prevst ...
U Puli, dana 06. svibnja 2018. obavljena je službena primopredaja 15x12 m Servisnog katamarana „SULEFJORD“ za opskrbu ribogojilišta, Tehnomontova Gr.105 Nakon primopredaje brod je ukrcan na transportni brod koji će g ...
GDPR
22.05.2018.
UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive9 5/46/EZ (Opća uredba o za&sca ...
Uspješno provedena tranzicija Sustava upravljanja kvalitetom i Sustava upravljanja zaštitom okoliša te recertifikacija Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu   Ističemo da smo sad već dale ...
U Trondheimu, Norveška potpisan je još jedan ugovor za gradnju 24 m radnog broda za norveška ribogojilišta, sada već peti brod u seriji. Radi se o potpuno istom brodu kao Gr. 103 koja će se dovršiti u bro ...