Naslovnica

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. ima potrebu za većim brojem radnih mjesta zavarivači, brodom...
Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2017. godine s p...
U Trondheimu, Norveška dana 15.02.2017. potpisan je novi ugovor za gradnju 1 + 1 radnog broda za norveška ...
U Trondheimu, Norveška potpisan je novi ugovor za gradnju 24 m radnog broda za norveška ribogojiliš...
Dana 21.12.2016.g. obavljena je primopredaja 25 m aluminijskog Patrolnog broda naručitelju, Ministarstvu unutarnjih...
Dana 04.10.2016.g. porinut je u brodogradilištu Tehnomont, 25m aluminijski patrolni brod za naručitelja Mini...