GDPR
22.05.2018.

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive9 5/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

 

U prilogu pdf:

 

- GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

- Službenik za zaštitu osobnih podataka.pdf

- Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.pdf

- Pravilnik o korištenju i provedbi sustava videonadzora.pdf