Impressum

TEHNOMONT GRUPA

 

   Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o.


   Tel.: +385(0)52 386-011

   Fax.: +385(0)52 386-328

   E-mail: info@tehnomont.hr


    Društvo "Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o." je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu MBS 040002568 


   Poslovni računi:

   Erste & Steiermärkische Bank d.d.: HR4824020061100393354

   Istarska kreditna banka Umag d.d.: HR8123800061132000443

   Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: HR2525000091101367001

   Zagrebačka banka d.d.: HR1923600001101290886

   Privredna banka Zagreb d.d.: HR8523400091110484866

   Splitska banka d.d.: HR1723300031100418516


   Temeljni kapital:

   1.165.300,00 kn

 

 MB: 3674240  OIB: 36173983291

 

   Predsjednik uprave: Tomislav Smirčić

   Članovi uprave: Gordana Deranja

   Prokurist: Miljenko Brnić

   Predsjednik Nadzornog odbora: Anton Užila

 

   Tehnomont d.d.

 

    Tel.: +385(0)52 535-021

   Fax.: +385(0)52 535-017

   E-mail: psnijezana@tehnomont.hr

 

    Društvo "Tehnomont d.d." je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu MBS 040019560

  

  Poslovni računi:

  Erste & Steiermärkische Bank d.d.: HR8624020061100387723

  Istarska kreditna banka Umag d.d.: HR6223800061132000494

  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: HR2125000091101367655

  Zagrebačka banka d.d.: HR2723600001101314410

 

    Temeljni kapital:

   80.496.300,00 kn (uplaćen u cijelosti, podijeljen u 268.321 dionicu nominalne vrijednosti 300.00 kn)

 

   MB: 3209911 OIB:30999020365

 

   Predsjednica uprave: Gordana Deranja

   Članovi uprave: Sean Lisjak i Aleksandar Šuran

   Predsjednik Nadzornog odbora: Miljenko Brnić

 

 

  Investicijski radovi u inozemstvu

  Tel.: +49 4955 98 68 331

  E-mail: ingra.tehnomont@tehnomont.hr
            info@tehnomont.hr

  Solarna oprema

  Tel.: +385(0)52 386-943

  Fax.: +385(0)52 534-831

  GSM: +385(0)98 983-5574

  E-mail: torlic@tehnomont.hr

  Marina Veruda

  Tel.: +385(0)52 385-385

  Fax.: +385(0)52 216-475

  E-mail: info@marina-veruda.hr

 

  BMN

  Tel.: +385(0)52 534-811

          +385(0)52 534-812

  Fax.:+385(0)52 534-831

 
E-mail: slisjak@tehnomont.hr

Ime i prezime:


Vaša e-mail adresa:


Naslov poruke:


Sadržaj poruke: