Poziv za skupštinu društva Tehnomont d.d
26.05.2017.

Poziv na redovitu glavnu skupštinu Tehnomont d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2017. godine s početkomu 11 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

 

U prilogu:

-poziv.pdf

-prijava i punomoć.pdf